Arbitrage en bemiddeling

Praktische ervaring en theoretische kennis

Onze specialiteiten

  • Inspectie van de verkoper
  • Schade onderzoek
  • Contractbeoordeling
  • GAP-analyse
  • Second opinion en kruiscontroles

Onafhankelijke deskundigen

Iedereen die met staal werkt weet dat er wel eens wat mis kan gaan: een leverancier die niet op tijd levert, een onduidelijke NDO-procedure of misverstanden door verschillend geïnterpreteerde normen en specificaties. Meestal komen de betrokken partijen er samen wel uit, maar af en toe ontstaan er conflicten die onoplosbaar blijken te zijn.

Gerechtelijke stappen lijken dan de enige uitweg te zijn. Toch ontdekken rechters in deze cases maar al te vaak een gebrek aan noodzakelijke deskundigheid bij de tegenpartijen, die vervolgens gedwongen worden om bij besluit van de rechter een beroep te doen op externe deskundigen. Het gevolg? Hoge kosten en een langdurig proces.

In dergelijke situaties kan Inspecto Visio - wanneer zij de kans krijgt om als onafhankelijke deskundigen op te treden voordat er gerechtelijke stappen zijn ondernomen - vaak een oplossing bieden via arbitrage en bemiddeling. Zo hebben wij al menig conflict kunnen oplossen, waardoor kostbare en langdurige gerechtelijke cases procedures konden worden vermeden.

Onze aanpak

Onze aanpak (in chronologische volgorde):

  • Ondubbelzinnige afspraken met alle betrokken partijen, gevolgd door een nauwkeurige opdrachtomschrijving.
  • Beoordeling van de algemene situatie en van alle betrokken contracten en andere belangrijke documenten.
  • Probleemidentificatie gespecificeerd in een rapport.
  • Een bindende aanbeveling aan alle betrokken partijen over de wijze waarop het conflict moet worden opgelost.

Een degelijke analyse van het probleem en bemiddeling blijkt veel sneller en goedkoper te zijn dan gerechtelijke stappen. Een ander groot voordeel: de wederzijdse zakelijke relaties blijven intact, waardoor verdere samenwerking in de toekomst mogelijk wordt.

Inspecto Visio heeft vele jaren praktijkervaring en theoretische kennis in huis. Wij adviseren bij dreigende conflicten met als doel deze in eerste instantie te voorkomen. In die hoedanigheid zijn wij regelmatig en met succes ingeschakeld om zonder tussenkomst van de rechter een oplossing te bieden.

Contact

Heeft u onze expertise nodig of bent u op zoek naar meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Vul het contactformulier in, bel ons of stuur een e-mail.

We zullen snel contact met u opnemen!

Verborgen